Kontakt

 

Gudrun Veldre (direktor)

Müokardiinfarktiregister

TÜ Kliinikum

L. Puusepa 8

Tartu 51014

7 318 459

53 318 459

emir@infarkt.ee

Eesti Arst 2013; 92(4):231–235 on avaldanud uuendatud müokardiinfarkti ravijuhendi

Müokardiinfarkti kolmas universaalne definitsioon

Antud dokumendi on heaks kiitnud Eesti Kardioloogide Selts 25.03.2013. a ja Eesti
Laborimeditsiini Ühing 26.03.2013. a.

Müokardiinfarktiregistriga seotud juhendid leiate allpool olevast loetelust. Juhendite lugemiseks on vajalik kasutada tarkvara Adobe Reader.

 

MIRi teatise andmekoosseis on kooskõlas CARDS (Cardiology Audit and Registration Data Standards) projekti dokumendiga, mis võeti vastu Euroopa Liidu tasandil 2004. aastal. Nimetatud konsensusdokument on koostatud tihedas koostöös Euroopa Kardioloogide Seltsi ja liikmesriikide esindajatega eesmärgiga ühtlustada Euroopa Liidus andmete kogumise standardid ja panna alus riikidevahelisele võrdsusele (dokument on allalaaditav: http://www.escardio.org). MIR teatis on kinnitatud Eesti Kardioloogide Seltsi juurde loodud Müokardiinfarktiregistri Teadusnõukogu poolt ning teatis edastatakse admebaasi elektrooniliselt.

 


MIR teatise andmekoosseis 2012.pdf

MIR teatise täitmise juhend 01.01.2012.pdf

MIR teatise täitmise juhend 01.01.2012 RU.pdf

MIR andmebaasi kasutusjuhend 23.01.2014.pdf