Avaleht Publikatsioonid

Kontakt

 

Gudrun Veldre (direktor)

Müokardiinfarktiregister

TÜ Kliinikum

L. Puusepa 8

Tartu 51014

7 318 459

53 318 459

emir@infarkt.ee

Publikatsioonid Prindi

 18. jaanuaril 2013 kaitses Mai Blöndal filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) väitekirjaga

 "Changes in the baseline characteristics, management and outcomes of acute myocardial infarction in Estonia"  

(Äge müokardiinfarkt Eestis: muutused kliinilistes tunnustes, ravikäsitluses ja -tulemustes), 

mis muu hulgas analüüsib ka müokardiinfarktiregistri andmeid.