Kontakt

 

Gudrun Veldre (direktor)

Müokardiinfarktiregister

TÜ Kliinikum

L. Puusepa 8

Tartu 51014

7 318 459

53 318 459

emir@infarkt.ee

baas

 

Müokardiinfarktiregister (MIR) on Eesti Vabariigi  "Rahvatervise seaduse" §144 alusel

alates 2012. aastast loodud riiklik register.

 

MIR pidamise eesmärgiks on

  • parandada müokardiinfarkti diagnostikat,
  • parandada ravikvaliteeti,
  • hõlbustada tervishoiuteenuste planeerimist,
  • müokardiinfarktijuhtude statistika korraldamist,
  • läbi viia epidemioloogilist uurimistööd.

 

MIR vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium ja volitatud töötleja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.
MIR vastutava töötleja nõustamiseks on EV Sotsiaalministri käskirjaga nr 175 moodustatud

10 liikmeline müokardiinfarktiregistri teadusnõukogu.

 

 

Registri pidamist reguleerib EV peaministri poolt 15. detsembril 2011 allkirjastatud EV valitsuse

määrus nr 156: „Müokardiinfarktiregistri asutamise ja registri pidamise põhimäärus“.

 

 

 

Alates 1. veebruarist 2012 on SA TÜ Kliinikumil uus teenistus - Müokardiinfarktiregister, mis tegeleb riikliku müokardiinfarktiregistri pidamisega.